Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Božena Cibulková

                                                       (6.7.1914 – 2.12.1995)

 

 

       Česká a svým významem i světová a kosmická duchovní autorka  minulého i tohoto tisíciletí i nového kosmického věku, protože nový věk kosmu je realizován na základě jejího díla.

Člověk, jehož si Kristus pro svůj návrat na Zemi a pro svoji cestu vesmírem vyvolil jako svého spolupracovníka.

Bytost znající řeč Boží a andělů.

Kosmický genius studující programy Krista týkající se duše, ducha i hmoty a tlumočící je do řeči lidské.

Duch, který prožil život v skrytosti a ústraní v těle nenápadné ženy a přitom na Zemi s Kristem budoval nové základy vesmíru pod mystickým duchovním

jménem

  

MARIA VIKTORIA

 

 

Kristus oznamuje Boženě Cibulkové její poslání v roce 1950

Kristus se Boženě Cibulkové zjevil a oznámil její povolání být Jeho spolupracovníkem: V nazírání uviděla oponu, která se začala pomalu rozhrnovat. Byla to duchovní symbolika odkrývání mystéria.

Když se opona rozhrnula, Boženka spatřila Krista, který jí ukázal na psací stůl a řekl: Pojďme pracovat.

Boženka potom podstoupila několik operací na svém  éterickém a astrálním těle, aby mohla pronikat do hmoty i za ni a snadno kontaktovat s duchovnem.

 

DÍLO BOŽENY CIBULKOVÉ

Je svojí krásou a pozoruhodností klenotem české a světové literatury.

Dosáhla mistrovství jazyka a schopnosti pochopit a popsat situace ve Sluneční soustavě, v Mléčné dráze i v jádru hmoty. Kromě studií a modliteb napsala studie a modlitby pro Dny Boží.

Se svojí skupinou spolupracovníků společně s anděly a archanděly pod vedením Krista realizovala dny Boží, z nichž každý přinášel člověku, Zemi, přírodě vesmíru a všem bytostem a tvorstvu nový program, pomoc a vysvobození. Skrze ni Kristus oznámil člověku a vesmíru své programy a přinášel pomoc – sám sebou nebo skrze anděly a archanděly. Při informování o aktuálním dění se nicméně na těchto stránkách budu občas na její dílo odvolávat a to buďto přímou citací nebo interpretací jejích svědectví, poznatků a prognóz, ať je již znám z jejích spisů či z četných rozhovorů s ní.

Některé spisy a modlitby Boženy Cibulkové  a její životopis si můžete stáhnout na stránce http://bozena-cibulkova.sweb.cz

 

Ukázky z díla:

Spisy Boženy Cibulkové, © Božena Cibulková

 

Chvalozpěv lásky

 

Láska Kristova

je náš vnitřní krásný dům,

naše duševní zahrady oddechu uprostřed těžkých dní světa.

Láska Kristova

svítí v naše cesty, stříbří je a zlatí,

zasypává bělostí nevinnosti, oblévá duchovní krásou.

Láska Kristova

je mír a nejměkčí poduška pod hlavu pro klidné usínání

i probuzení se do statečnosti pracovníka duchem i srdcem,

láskou, která je vždy neozbrojena, a přesto vždy vítězná.

Láska Kristova

je hebký koberec pod naše nohy, květ do rukou a před oči.

Láska Kristova

je nejvyšší koruna stromu života, je vrcholný zázrak bytí,

poklad, z něhož se nikdy do dna nevyčerpá

ono zlato pohádkové, skvoucí, jímž je nesmrtelné Božství.

Láska Kristova

nás obemyká pevným objetím;

šťasten - šťasten ten,

kdo její doteky, její blízkost, něhu i pevný stisk vnímá - prožívá - cítí.

Láska Kristova

je úchvatný plamen do modra zbarvený

a celý svět i nebe i vesmír v něm hoří - hoří - hoří –

spaluje se touhou po náruči Boha,

jíž se nikdo nikdy nenasytí,

vždy znovu a věčně po ní touží.

(Božena Cibulková, Den andělů 1, 1973)

 

 

První modlitba člověka za Mléčnou dráhu,

jeho rodnou galaxii a hmotnou matku

 

Všemohoucí Bože,

 

Zvedám své duchovní srdce

k výši a velikosti Tvé Lásky

a smím-li si dovolit vztyčit své paže

do blízkosti tvojí silné pravice,

v níž je moc měnit zlé v dobré –

činím tak . . .

 

Od ní chci přijmout zmocnění

chránit vesmír jak anděl Zemi,

střežit tu třpytivou perlu na večerním nebi

lidstvem nazvanou Mléčná dráha

 

Všemohoucí Bože,

Modlím se - modlím se

 

za mou mateřskou galaxii,

s níž jsi mne spojil jako strom s půdou . . .

 

Modlím se:

Osvoboď ji od zlého.

 

Modlím se:

Dopřej jí Boží mír a pokoj . . .

 

Prosím:

Vyslyš modlitbu mou.

(Božena Cibulková, Den vesmírný 20, 1992)

 

Osobně o Božence:

Aby úkoly, které jí Kristus svěřil, mohla splnit co nejlépe, vzala si na sebe vnějším lidským očím nenápadný zjev a prostý život, ignorujíce tak světem uznávané hodnoty a výdobytky. Co také jiného lze očekávat od bytosti z rodu Cherubínů? Ale člověk duchovní, který s ní strávil třeba jen krátkou chvíli, kdy se projevovala svojí podstatou, věděl, že má před sebou kosmického giganta zrozeného v ženském principu. Fotografie dochované z doby jejího života na Zemi, byť jako mladá žena byla obdařena fyzickou krásou, nemohou ukázat nádherné světlo v jejích očích a jejich andělskou hebkost a hlubinu jejího spojení s Bohem.

Ale stále pro nás zůstává tajemná a nádherná, fascinující dílem, které na Zemi pro lidstvo a celý vesmír v programu Krista vykonala a v němž dále, po povolání Kristem do duchovních sfér, pokračuje.

Děkujeme Ti Boženko!

 

Ludmila Kozáčková

 

 

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2019

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména