hlavní stránka

 

CHVALME BOHA,

OSLAVUJME BOHA

 

 

V oblasti nebes, andělské bytosti čím jsou blíže k Bohu, tím více Ho chválí. Vzdání chvály a slávy Bohu umocňuje moc jejich sfér a působení Božích sil.

V prostoru jsou útoky na naši duchovní mysl i hrubohmotnou psychiku. Nepodléhejme nikdy depresi, sklíčenosti, beznaději nebo pocitům malosti. Tím bychom si svoji malost a bezmocnost pouze vytvořili a umocnili. Bůh je Jediný komu patří sláva a chvála. Tím, že Mu ji vzdáváme, umožňujeme, aby Sláva Boha, Jeho Moc a Síla, Velebnost, Spravedlnost a Krása prostoupily naše životy, naše záležitosti, náš národ, naši planetu; aby prostoupily vše, čeho se týká naše modlitba.

Jestliže Boha prosíme, dobře činíme. Jestliže Boha o pomoc pouze prosíme, On nám ji ve své lásce stále dává.

Jestliže Bohu za to, co dává nám a ostatním, děkujeme, vstupujeme s Ním vědomě do vztahu Otce a dítěte a jsme schopni přijímat pomoc Boží na vyšší úrovni; vstupujeme do dialogu, kdy Pomoc Boží ve svém životě umocňujeme.

Jestliže Boha z celé duše své a z celého srdce svého vroucně chválíme, znamená to, že jsme Ho poznali, že rozumíme Jeho skutkům, že i my pro Něho můžeme a chceme něco udělat. Vstupujeme do úlohy pracovníků na Díle Božím.

Jestliže Boha z celé duše své a z celého srdce oslavujeme, jevíme se všem bytostem vesmíru jako krásní, mocní a silní. Jevíme se tak i sami sobě; jsme krásní, mocní a silní. Oslavou a chválami Boha měníme svůj život a všechno, čeho se naše mysl dotýká.

Jestliže Boha z celé duše své a z celého srdce svého oslavujeme a chválíme, šíříme mohutné, mocné, proudy světla do celého vesmíru; sdělujeme úchvatné skutečnosti o Bohu i těm vesmírným bytostem, kterého Ho nepoznaly. Stáváme se součástí Božského světelného zdroje, stáváme se bohy.