Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční příspěvek

 

 

 

 

 

Budu vám velmi vděčná

za každý finanční dar

zaslaný na podporu vzdělávací činnosti

pro Amezdas.

 

Číslo účtu: 670100-2208484613/6210

IBAN: CZ52 6210 6701 0022 0848 4613

v.s. 88888888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ludmila Kozáčková, 2010-2019

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména