hlavní stránka

 

NEOVLIVŇUJME NEGATIVNĚ

MYSL A VĚDOMÍ LIDÍ

 

Nedolamujme „nalomenou třtinu“!

Vnímejme oddelěně nesprávný skutek a bytost, která jej činí.

 

Chyba, kterou někdy děláme je, že vycházíme ze špatné zkušenosti s konkrétním člověkem, nebo dokonce pouze z toho, že ho vidíme negativně a ve vypjatých chvílích, kdy ten člověk rozhoduje, někdy dokonce o vás a o vašich blízkých, vidíme ho jako člověka se záměrem vám nebo někomu jinému, koho se to týká, ublížit. Paradoxní je, že on tam tu myšlenku na ublížení vůbec nemusí mít, ale my mu ji svým nesprávným myšlenkovým procesem do jeho vědomí takto můžeme vložit a nebo, pokud, tam již nějaká myšlenka na ublížení je, nebo se rodí, my ji svojí silnou myšlenkou posilujeme, místo toho, abychom se za toho člověka, za sebe a za všechny modlili a vysílali lásku a pokoj do srdcí a myslí.

Nedolamujme „nalomenou třtinu“!

 S výše uvedeným odstavcem souvisí další proces našeho myšlení nebo i vyslovených komentářů o člověku, jehož jednání nebo chování pokládáme za nesprávné nebo negativní. Je nutno oddělit jev jako takový od člověka samotného. Neztotožňujme člověka, jehož jednání, chování nebo myšlení vás zraňuje nebo pohoršuje se skutkem samotným. Vnímejme takového člověka jako dítě Boží, které je Bohem milováno, které má v sobě přinejmenším jiskru dobra a lásky, kterou máme podpořit, nikoliv zadusit.

O Ježíši Kristu se starozákonní proroctví vyjádřilo: „Třtinu nalomenou nedolomí“; to znamená, že dá člověku, který ztrácí spojení s vědomím dobra a ušlechtilostí, možnost nápravy; neprostoupí svojí kritikou a odsouzením myšlenkový a citový prostor člověka svojí silou tak, že nalomené dobro v něm již nepodpoří, nýbrž posílí to, co je negativní, destruktivní.

Podpoříme-li v člověku sílu k dobru, nalomený stvol posílíme a on se může vztyčit směrem k nebesům k radosti a užitku všech.

                               K tématice tohoto textu, doporučuji video Hledejme perly