Image

 

 

Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro osobní duchovní růst

 

ze spisů  Boženky Cibulkové

 

Odpuštění

Ježíš Kristus nás prosí:

 

Jako vy se přimlouváte u mne za své drahé, za národ a národy, lidstvo a Zemi s jejími životními tvory, tak já se přimlouvám u vás:

za ty, kteří vám činí zlé -

za ty, kteří vám působí strast, strach, zármutek i bolest -

za ty, kteří vás svým chováním a jednáním provokují ke ztrátě trpělivosti, shovívavosti, mírnosti a laskavosti -

za ty, kteří vás svým životem nepřímo nutí mluvit o nich v nedobrém posudku i  odporu.

Přimlouvám se za vaši lásku, aby projevila soucit s jejich stavem, který vznikl z mnoha dávných, vám utajených příčin a do něhož nebylo posud mnou ani Otcem zasáhnuto tak, aby se změnil. K této proměně je zapotřebí prominutí, odpuštění a pak vymazání velmi těžkých vin, jichž se v minulém věku dopustili, a které na nich leží jako stín kletby od bytostí, jimž těmito vinami bylo nesmírně ublíženo, neboť jejich důsledkem byla ztráta životních sil, které činí tělo nesmrtelným.

Otec nejvyšší odpouští vždy a všem, neboť na lásku nevztáhl žádný zákon, ač jinak řády života jsou přísné a stanoví trestné odplaty za porušení uzákoněných věcí, protože rozkládá, boří a ničí jejich dlouhodobě budované a nesnadně vyvíjené životní struktury.

Podle Božího řádu věcí je stanoveno, že vyrovnání a vymazání vin je právoplatné, jen když odpuštění nejvyššího Otce je spojeno s vědomým a dobrovolným odpuštěním všech těch, jimž bylo provinilými ublíženo, učiněna velká škoda či křivda. Odpuštění Boholidské je klíčem k uzavření hříšné minulosti. Tato zákonná podmínka nebyla dosud náležitě splněna. Proto provinilí a hřešící zůstávají v trestu.

Následky toho jsou:

ztráta duchovního vědomí -

umrtvení vztahu k Bohu -

útlum duchovního citu -

neschopnost věřit a vnímat Boží existenci a duchovní život -

zastavení duchovního postupu a vývoje k dokonalému člověku . . .

Božena Cibulková, Cesta Duše

 

 

 

Doporučené spisy  Boženky Cibulkové

Slovo Kristovo

Vnitřní obroda

Cesta duše

 

 

              Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

 

 

 

 © Ludmila Kozáčková, 2010-2016

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména