Image

 

 

Láska Kristova
Je úchvatný plamen
do modra zbarvený
A celý svět i nebe i vesmír
V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

Image

 

 

 

 

111. Ionty v těle, centrální nervová soustava, T2, T3, F2, R5


© Ludmila Kozáčková, 2010

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména