Domů   Mystika Amezdas   Video   Krystal Sírius   Receptář   Kontakt 

Aktuálně

SCI-FI  SE STÁVÁ

   

 

 

Podmínky pro šíření informací z této stránky zde.

Web je v rekonstrukci.

 

 

Kanál AMEZDAS na youtube.com

Videa dle témat najdete na Video

 

nové stránky 

Kdo jsem

 

 

nová videa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý světelný rok - úvod semináře 7. 10. 2017

Vševědoucí Duše vesmíru, O lidské duši a o lidském duchu, část 1

Síriovský a marsický hematit, pro seminaristy

Sumer, zlato, Nibiru

Transformační růže

Antro

Seminář 27. 6. 2019, pro potřeby seminaristů

Algoritmy Egejského moře a znásilněné Evropy, druhá část

Algoritmy Egejského moře a znásilněné Evropy, první část

Druhý světelný rok - oslava s VG a s anděly

Algoritmy a čištění

Hvězdná válka situace aktuálně 14 1 2018

Seminář 27. 06. 2019, druhá část

Seminář 27 06 2019, první část

 Základní psychický algoritmus

Genetičtí inženýři z hvězd a plavidlo Nibiru

S archandělem Michaelem změňme tento svět, aktualizace

Hmota má své vědomí

Chrysopras, jemnohmotno

Titanic byl Olympic

Pomoc VG dne 17. 9. evakuace směrem k Síriovské elektromagnetické síti

Jaspis

Videokonference 25 7 2020 Úvod

Výstup z kvantových mechanismů, záznam z 27.12. 2020

Algoritmy a frekvenční vzorce, první pohledy z různých úhlů

Zlato

Mužský a ženský princip

S archandělěm Michaelem změňme tento svět!

Tvořivá hmota a bůh dobra, bůh zla

Proč nedělat číselné sestavy

Československá kometa v souhvězdí Hercules (3)

Ochrana před elektromagnetickými extrémy

My a věci

Covid 19, seminář 1. 2. a 29. 2. 2020

Neotechnologie

Pomoc VG a rok 2019

Roboti a hmota

Zápas o heuronovou mřížku

Jemnohmotný Jupiter

Obrana před cizí realitou

Výstup z kvantových mechanismů - multidimenzionální koncept

Výstup z kvantových mechanismů, záznam 26. 12. 2020

Planetární obránci kosmu a krystalická membrána

Přechod na andělský systém

Ochrana před elektromagnetickými extrémy

Hematit

Reality tajných vlád 6

Rok 2020 - transféry a změna zodiaku

Archa úmluvy byla sestrojena v Etiopii

Tuto hmotu použil Marduk pro stavbu svojí Nibiru

Reality tajných vlád 6 - Dílna zvaná Eden a její technologie

Pomozme zemřelým v očistci, milostivé dny 2.11. - 9.11.2021

Reality tajných vlád 5 - Archa úmluvy jako elektronická zbraň

Hadonoš, třinácté znamení zodiaku

Amezdas - Země Nová a přerod v andělství

 Volební manuál 2021 a národní parlament

Reality tajných vlád 4, Finanční toky: Dech Boha a reality dodané elektromagnetickým dechem

 

 

 

 

3.4.2022
Československá kometa v letošním roce projde perihéliem dne 5. dubna 2022.

Kometa 45 P Honda-Mrkos-Pajdušáková z takzvané Jupiterovy rodiny, objevená
v prosinci 1948, ke Slunci vrací každých 5,25 roků.

https://planetaria.sk/kometa-45phonda-mrkos-pajdusakova-sa-priblizi-k-zemi/>

 

 

24.3.2022
Třetí fáze Alcyone  30.3.2022 - 12.4.2022

Viz  Aktuálně 22.2.2022 „Alcyone  - solární záblesk v roce 2022“.

 

 

11.3.2022
Druhá fáze Alcyone  16.3.2022 - 29.3.2022

Tento záblesk se rozloží ve třech fázích, které budou časově jak chronologické, tak zakotvené v přítomnosti, v přítomném okamžiku.

Třetí fáze záblesku se uskuteční ještě v průběhu letošního roku, viz 
Aktuálně 22.2.2022 „Alcyone  - solární záblesk v roce 2022“.

Viz video „Ztracená hvězda a záblesk z Alcyone 2022

 

 

2.3.2022
První fáze Alcyone  4.3.2022 - 15.3.2022


Tento záblesk se rozloží ve třech fázích, které budou časově jak chronologické, tak zakotvené v přítomnosti, v přítomném okamžiku.

Druhá a třetí fáze záblesku se uskuteční ještě v průběhu letošního roku

viz  Aktuálně 22.2.2022 „Alcyone  - solární záblesk v roce 2022“. 

 

 

22.2.2022
Alcyone  - solární záblesk v roce 2022

Má dojít k tomu 3-fázovému  záblesku viz video „Ztracená hvězda a záblesk z Alcyone 2022

 Alcyone je portál, u kterého je soustředěna vysoká technika a vysoké technologie. Záblesk, který vyjde z Alcyone, bude také zábleskem civilizačním. Bude to odstartování pomoci ze strany Vyšších mimozemských
civilizací skrze techniku a skrze technologie, které vyšší civilizace lidstvu dle jeho vývojových linií budou buďto přímo dodávat, nebo alespoň budou pro výrobu těchto technologií dávat inspiraci. Alcyone se rozzáří a
vydá záblesk.

 Na úrovni jemno-hmotného magnetismu se rozhoření Alcyone bude podobat výbuchu. V tomto výbuchu se spojí s ostatními šesti hvězdnými principy hvězd, s nimiž spolu tvoří Nebeské sedmero.

 Naše Slunce, které je již devátým hologramem, zanikne. A na jeho místě se okamžitě rozzáří nové Slunce, které vyjde z Alcyone. Toto nové Slunce do sebe vtáhne pra-kódy a pra-látky, které do původního Slunce vložil při jeho
formování sám Kristus.
Tyto pra-kódy a pra-látky nové Slunce do sebe vtáhne a rozvine je do nové reality. Tento záblesk má projít Sluncem, Zemí, Venuší, Měsícem, Marsem a Saturnem a má tato tělesa propojit. Tím se vytvoří obytná zóna Země, Venuše,
Měsíc, Mars, přičemž tři poslední jmenovaná tělesa díky nové technice a díky novým technologiím se stanou obyvatelnými místy. Nové Slunce bude hrát významnou roli při transformaci energií a Saturn bude hrát významnou roli při vytváření takzvaných volných energií. Nové Slunce, protože vzejde z Plejád, bude mít také kódy pra-Síria a pra-Orionu a pra-Atlantského andělského vesmíru, protože část andělských Atlanťanů přešla do Plejád.
Tento záblesk se rozloží ve třech fázích, které budou časově jak chronologické, tak zakotvené v přítomnosti, v přítomném okamžiku. Vzhledem k tajemnému postavení hvězdokupy Plejády k hvězdokupě Hyády budou při těchto
dějích hrát podivuhodnou roli také Hyády.
   Tento záblesk také přinese terminaci Omega, kterou mají  Plejády v protipólu ke svému hvězdnému světlu, v protipólu temné hmoty.
   Je možné tedy, že část lidstva nebude moci být do vývojových linií zařazena. O těchto vývojových liniích mluvím na videích v rámci výstupů z kvantových mechanismů. Ta část lidstva, pokud nebude do vývojových linií
zařazena, bude patrně převedena na jiné místo, kde ale stále bude působnost Kristovy mise spásy až do okamžiku, který určí Kristus. Viz „Ztracená hvězda a záblesk z Alcyone 2022

   Důležitou roli v této změně hraje také návrat Československé komety. Tato kometa se má vrátit v roce 2022. Přechod perihéliem absolvuje 5. dubna 2022.

 

 

 

28.9.2021

Archa úmluvy jako elektronická zbraň zneškodněna

 

Dne 22. května roku 2022 měla začít operace Nibiru-Marduk.V první fázi této operace mělo dojít k výstřelu z elektronické zbraně, kterou známe z biblických starozákonních textů jako archu úmluvy a která není totožná se svatostánkem smlouvy s Bohem, jak ho koncipoval a vytvořil Mojžíš. Používám termín elektronická zbraň, protože tím chci vyjádřit, že tato zbraň může být ovládána i z jiného prostoru, v němž se nachází. Je to ale elektrická zbraň.

Plánem útoku skrze tuto elektronickou zbraň bylo, mimo jiné, zničit infrastrukturu zemských radiačních systémů ochrany Země. Díky pomoci týmů Vysoké Galaxie s podporou archanděla Michaela a jeho týmu je tento útok znemožněn.

Poslední úžasnou pomocí vysokogalaktických týmů byla evakuace lidského prostoru od přežhavovaných

zemských elektromagnetismů směrem k elektromagnetické síti Sírius. Stalo se tak dne 17.9.2021 středoevropského času v pozdních večerních hodinách.  Problém totiž byl, že se mimozemská entita pokusila zmanipulovat časovou osu Země, a tak znemožnit vysokogalaktickému týmu zneškodnění elektronické archy úmluvy.

Informace o arše úmluvy jako elektronické zbrani najdete ve videu „Reality tajných vlád 5 - Archa úmluvy jako elektronická zbraň“ a ve videu „Reality tajných vlád 6 - Archa úmluvy jako zbraň, Mojžíš a Exodus“.

 

 

 

3.7.2021

 

Otevření  devachanského portálu pro pomoc lidstvu v prostoru Bratislavy                                                              (publikováno 16.7.2021)

 

Dne 3.7.2021 se v prostoru nad soutokem řek Dunaje a Moravy otevřel portál pro zpřítomnění andělů Filadelfského světa Devachanské nebeské říše.  Tento portál je vytvářen dvěma energetickými body, kterými jsou tantrický Děvín a energetický silový čtverec, který se nachází v prostoru Bratislavského hradu.  Díky tomuto portálu je realizována platforma, která se proměňuje v prostor. Tento prostor mi filadelfičtí andělé Devachanské nebeské říše představili pod jménem Komořany. Komořany jsou nápravným centrem kosmických a antikosmických elektromagnetismů pro příjem a výdej energie, pro zhodnocení práce s energií. Takto je na Zemi poprvé zaváděn úřad pro ochranu lidské práce na úrovni energií pro dobro lidstva, Země a vesmíru vynaložených.

Komořany jsou opakem neviditelné otrocké zrobotizované civilizace, kterou jako model společnosti vložila do lidského civilizačního informačního pole mimozemská rasa vedená bytostí, která se představila jako Marduk. V Komořanech se řeší problém lidstva na úrovni „člověk – anděl“, který vystupuje z otroctví, do kterého byl kdysi dávno uveden. O tomto informuji v sérii videí Reality tajných vlád. V souvislosti s Komořany je aktuální připravované video „Reality tajných vlád 4, Finanční toky“.

Zpřítomnění andělů Filadelfického světa Devachanské nebeské říše Ježíše Krista bylo umožněno v rámci jejich pomoci lidstvu, díky  pomocí andělů Védů, také díky tomu, že již alespoň někteří lidé na Zemi praktikují vyzvednutí dobra, jak doporučuji ve videu „Pozvednutí dobra do Říše dobra a lásky“. Významnou roli v pomoci pro toto zpřítomnění sehráli archandělé, kteří mají na řeku Moravu silnou vazbu; oni sami mají na Zemi své sídlo v územním prostoru Moravy.

O působení mimozemské rasy pod vedením Marduka informuji v každé videu v sérii „Reality tajných vlád“. Lidstvo je z manipulace mimozemskou entitou Marduk vysvobozováno díky výstupu z kvantových mechanismů, který od roku 2017 probíhá v režii vysokogalaktických týmů.

O svém zpřítomnění v prostoru soutoku řek Moravy a Dunaje mne devachanští andělé informovali několik dní přede dnem 3.7.2021 takto:

Byla mi ukázána bílá cedulka, na které bylo napsáno  Otrokovice - Komořany. Podivila jsem se nad takovou adresou se slovy, že nevím, že by součástí Otrokovic byly Komořany. Uviděla jsem dva anděly, kteří na adrese uvedené na tabulce pobývali, a podivila jsem se nad takovou adresou se slovy, že nevím, že by součástí Otrokovic byly Komořany. A tito andělé mi ukázali trasu z Otrokovic do prostoru, v němž se spojuje řeka Morava s řekou Dunajem, a řekli, že samotné Komořany, se nacházejí až v prostoru tohoto soutoku, čili ve slovenském prostoru města Bratislavy a že centrum jejich pomoci lidstvu proti zotročování lidstva mimozemskou rasou skrze kosmické a antikosmické elektromagnetismy, které jsem nazvala finanční toky, se nachází v tomto prostoru. 

Podrobnosti o zpřítomnění andělů „Filadelfického světa „Devachanské nebeské říše“ a o souvislostech s tímto zpřítomněním spojených, včetně role otrokovických tajemných, mýtických Chřibů, se dozvíte ve videu „Pomoc andělů Devachanské nebeské říše“.

 

 

12.1.2021

Vědci potvrdili můj vhled, že existuje sklenná hmota

Vědci objevili, že existuje sklenná fáze hmoty, viz
 https://veda.instory.cz/1522-vedci-objevili-novy-stav-hmoty-tekute-sklo.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=zdwXFzKtzlF-202101121910&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
O tom, že existuje sklenná hmota jako fáze hmoty jsem začala mluvit cca tři čtvrtě roku před zveřejněním tohoto článku, aniž bych byla o vědeckém výzkumu informována;  na jaře 2020 jsem tuto fázi postihla svým vhledem na
jednom ze svých  online seminářích a informace o sklenné hmotě v souvislosti s planetárním Měsícem a existencí draků jsem postupně rozvedla na videokonferencích v průběhu léta 2020, které jsem shrnula ve videu "
Planetární Měsíc, sklenná hmota a draci; Co bylo dříve: slepice nebo vejce?".

 

 

31.12.2020

 

V roce 2021 až 2026 proběhne druhá fáze prvního desetiletého období výstupu z kvantových mechanismů. O výstupu z kvantových mechanismů jsem poprvé informovala ve videích z roku 2017, viz „Vystupme si, přestupme si, první část“ a „Vystupme si, přestupme si, druhá část“.

 

Výstup z kvantových mechanismů je rozvržen do dvou fází, jak o tom informuji ve videu „Vystupme si, přestupme si, druhá část“.  První desetileté období, čili první fáze je realizována v letech 2017 - 2026 a je rozdělena do dvou podfází: 2017- 2020 a 2021 - 2026. Podfáze 2017 - 2020 byla víceméně přípravná.

 

Druhé desetileté období, čili druhá fáze, je realizováno v letech 2021 - 2030.  Tato dvě desetiletí výstupu z kvantových mechanismů, lépe řečeno tyto dvě fáze, tudíž na sebe nenavazují chronologicky, nýbrž druhé desetiletí jako druhá fáze vstupuje do realizace současně s druhou podfází první fáze, tj. zítra dne 1.1.2021.

 

 Obě fáze se časově z hlediska D3 tudíž překrývají v letech 2021 - 2026, přičemž působením časového náboje těchto fází vznikne během překrývání fází časová přesmyčka (pozor: nikoliv smyčka), kterou nazývám multidimenzionální fází. Tato multidimenzionální fáze otevírá možnost pro uvolnění tzv. volných energií, nebo minimálně pro jejich částečné uvolnění, jelikož se vytvoří tzv. multidimenzionální koncept splývání realit. Tento koncept je základem pro postupné splývání kvantových realit v něco, co bych nazvala kvantovým mořem, v němž se budou některé reality rozpouštět, některé transformovat, některé vznikat. Tento koncept ovlivní naše vnímání některých v náboženstvích prezentovaných realit, jako např. mýtus o stvoření světa a člověka, respektive přehodnocení těchto mýtů.  Multidimenzionální koncept splývání realit umožní ochranu kolektivního vědomí člověka a kolektivního těla člověka a přiblížení se jednotlivých jáství člověka k sobě na půdorysu jedné reality, která jediná umožní realizaci cest k sobě, realizaci velkého společenství člověka, žijícího v lásce, míru a v nadvědomí, které se působením multidimenzionálního konceptu začne otevírat/prozařovat.

 

V období přesmyčkové multidimenzionální fáze, kromě jiného tedy:

 

-         vznikne zajímavý astronomicko-astrologický prostor,

-         vznikne multidimenzionální koncept splývání realit, viz výše,

-         proběhne příprava na uvolnění volných energií, přičemž není vyloučeno, že ještě před ukončením přesmyčkové multidimenzionální fáze nedojde k uvolnění některých volných energií, respektive, že je někdo alespoň v určité míře nezačne používat,

-         vytvoření minimálně tří základních vývojových duchovních linií multidimenzionálních humanoidních ras, což se uskuteční v souvislosti s vytvořením multidimenzionálního konceptu a s uvolněním volných energií.

Co se možnosti uvolnění „ volných  energií“ týče, budou, kromě jiného, záviset na poloze planety Saturn, lépe řečeno na jejím elektromagnetickém vychýlení z naší sluneční soustavy, které se „nastartovalo“  během tzv. velké konjunkce  Jupitera a Saturnu dne 21.12.2020, viz video „Saturnská betlémská hvězda“.

 

Působení vln očekávaných volných energií bude založeno na principu fluorescence. Více informací viz připravované video „Volné energie a nové lidské rasy - výstup z kvantových mechanismů“.

 

 

23.12.2020

Kosmické superdálnice, Kosmická magistrála


Astronomové našli kosmické superdálnice pro rychlé cestování sluneční soustavou, link na článek viz níže. V této souvislosti  upozorňuji, že ve videu "Kosmická magistrála"  mluvím o uměle vytvořené cestě  jako o díle vysokých galaktických civilizací za účelem přiblížení se vysokogalaktických plavidel k Zemi v procesu materializace/zviditelnění, s předpokladem i možné komunikace, či usnadnění pomocných akcí.

https://veda.instory.cz/1490-astronomove-nasli-kosmicke-superdalnice-pro->
rychle-cestovani-slunecni-soustavou.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium>
=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=Ic1H8jLFybC-202012231146&dop_
source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
"" 

  

1.7.2020

 

Krystal Sírius

Modemová radiace byla aktualizována, stejně jako stránky s ní související. Vzhledem k probíhajícím transformačním změnám jsou tyto radiační modemy silnější, než předcházející. Na jemnohmotné úrovni by se dalo říci, že se jedná o andělskou, galaktickou, hvězdnou a planetární alchymii. Krystal Sírius.

 

 


V souvislosti s videem "Marsické zrcadlo a paralelní vesmíry, také o
Atlantidě", jsem nedávno  objevila článek "Náš vesmír má svůj zrcadlový
obraz, který existoval před Velkým třeskem", o názoru kanadských vědců, viz
(http://extrastory.cz/nas-vesmir-ma-svuj-zrcadlovy-obraz-ktery-existoval-pred-velkym-treskem.html?fbclid=IwAR2RFPUzcAC0C8t6rt7j05F1tnfadca8QfyeOHyGCtvC-HiO96)


Tento názor, je pro mne velmi zajímavý v souvislosti s tím, co ve svém
posledním videu říkám o marsickém zrcadle a o prohození toho, co je nahoře
a dole, co je vlevo a vpravo, apod., v důsledku proměny atlantského
krystalu, viz zmíněné video.

Navíc, dnes jsem objevila  zajímavý článek  o hledání zrcadlového vesmíru v
rámci experimentu pro prokázání paralelní existence, viz
(https://techfocus.cz/veda-vesmir/1404-hledani-zrcadloveho-vesmiru-vedci-zkusi-experimenty-k-prokazani-paralelni-existence.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR14KXfrRNnBzuIHwl9m3UqXuOPc2wXPeBzBlK5aINRLCQNC2Aa7qb0ga8I)


Video "Marsické zrcadlo a paralelní vesmíry, také o Atlantidě" 
zde.

 

 

2.7.2019

Dne 30.6.1908  se na Sibiři odehrála proslulá záhadná tzv. tunguzská událost.
Tuto záhadu vysvětluji ve  videu "
Sibiřská hvězda, Niberická hvězda, Kroměřížská hvězda a další".
 

 

25.12.2018

 

Jupiterská růže dne 26.12. od 9:00 do 12.00

V uvedeném čase se lidským prostorem provine nádherná jupiterská růže.

 

 

25.12.2018

Mystická serafínská obloha

 

Ve 22:00 se rozvine kolem Země serafínská mystická obloha a na cca deset minut se připne k zemské obloze a prostoupí jí něžným třpytem. Odlesk tohoto třpytu ulpí v zornici každého láskyplného duchovního člověka na Zemi. Těm, kteří již vydávají láskyplnost do prostoru v plnosti, ulpí v zornici i samotný třpyt serafínské mystické oblohy.

 

 

25.12.2018

Pročišťování

 

Dne 25.12. v jeho první sekundě začalo pročišťování lidského prostoru v součinnosti andělů Jupiterské oblasti a týmů Vysoké Galaxie. Toto pročišťování navázalo na pročišťování lidského prostoru, který zahájila Vysoká Galaxie dne 22.12. v 16.00. Podrobnosti budou dodány v následujících dnech.

 

 

25.12.2018

Zviditelnění andělů Jupiterské oblasti

 

Zviditelnění bude probíhat od 00:01 dne 25.12. do 24:00 25.12. rozložením nádherného útvaru v podobě sněhobílého vějíře, který se začne vytáčet ze souhvězdí Lva. Toto zviditelnění bude umožněno díky pomoci týmů Vysoké Galaxie a proběhne na dvou úrovních. První úrovní bude zvláštní krása oblohy a hra světel do obrazů, druhou úrovní budou vzkazy předané "První andělem" Jupiterské oblasti planetě Zemi. Tyto vzkazy budou mít charakter zvukových signálů a obrazců a radiací, zachytitelných jemnou vyspělou zemskou technikou. Andělé Jupiterské oblasti již roky Jupiterskou oblast, vzhledem k útokům z kosmu, neobývají.

 

 

22.12.2018 od 12:00 do 16:00

 

Zviditelnění kapitána První lodě První flotily Vysoké Galaxie proběhlo od 12:00 do 16:00. K Zemi byly z první lodi vyslány vzkazy. Tomuto zviditelnění se vzkazy předcházel, a také ho doprovázel, úporný odpor a útoky jak ze strany útočících entit z vesmíru, tak ze Země. Země byla ostřelována útočníky jak z venku, tak zevnitř. Rovněž se stejná reakce dostavila brzy po ukončení vzkazů. Vzkazy vyslané z První lodi, kromě jiného, varovaly před důsledky používání nebezpečných technologií v zemských laboratořích a před jejich dalším rozvojem.

 

 

20.12.2018

Zviditelnění první lodě První flotily Vysoké Galaxie

 

Dnes mezi 11:30 a 12:30 se skrze pás mezi Atlantou a Omskem začne rýsovat první loď První flotily Vysoké Galaxie. Její frekvence budou zachytitelné některými přístroji. Tuto událost v jejím průběhu namluvím pro video, které co nejdříve dodám na Kanál AMEZDAS na youtube.com.

 

 

20.12.2018

První videa

Záznamy informací k dějům Zviditelnění Vysoké Galaxie mezi cca 21:00 dne 19.12 a a 00:15 dne 20.12. 2018

 

Děje, které se odehrály mezi cca  21:00 dne 19.12. a 00:15 dne 20. 12. 2018 jsou zaznamenány ve videu Zviditelnění Vysoké Galaxie, první část, 20.12.2018.

Děje, které se odehrály mezi cca  9:00 dne 19.12. a 00:15 dne 20. 12. 2018 jsou zaznamenány ve videu  "Zviditelnění Vysoké Galaxie, první část, 20.12.2018".

 

 

19.12.2018

Zviditelnění Vysoké Galaxie od první sekundy po nadcházející půlnoci

 

Zviditelnění Vysoké Galaxie  se začne projevovat zvlněným paprskem první v 00:01 SEČ dne 20.12.2018 v souhvězdí Váhy, Pastýř, Orion a Panna. Tento zvlněný paprsek obemkne Zemi a vytvoří kolem ní zlatostříbrný pás. Z tohoto pásu se jako první informace má objevit tvar otáčejícího se a protáčejícího ciferníku hodin a z něho vyjdou paprsky nad jednotlivá území planety Země. Zvláštní pás se má rozložit mezi vybraným prostorem Omské oblasti a Atlanty. Tento pás se prohne nad územím České a Slovenské republiky a vytvoří šestiúhelník, jehož body budou jiskřit v prostoru měst Neratovice, Vodňany, Budišovice, Uherský Brod, Bánovce nad Bebravou a Brezno.

Ve zmíněném pásu mezi Omskou oblastí a Atlantou a v prostoru zmíněného šestiúhelníku budou hlavní kaskády poselství planetě Zemi. Ke každému národu, ke každému území dorazí paprsek s poselstvím.

První fáze zviditelnění s poselstvím Vysoké Galaxie  proběhne dne 20.12.2018.

Druhá fáze zviditelnění proběhne 22.12.2018.

Podrobnější informace budu dodávat průběžně, jak na Aktuálně www.amezdas.cz, tak na videích kanálu Amezdas.

Dne 25.12.2018 umožní Vysoká Galaxie zviditelnění a poselství andělů z Jupiterské oblasti.

 

 

15.9.2018 

Náraz vln "slunečního černého větru" dne 15.9.2018 kolem 02:00 SEČ

 

Elektromagnetická vlna "černého slunečního větru" dnes v noci (VG mi řekla, že to bylo dnes kolem 2:00 SEČ) udeřila do elektromagnetického pláště Země a tím i do elektromagnetického pláště lidí žijících na Zemi. To, co nazývám "černým slunečním větrem souvisí" s uvolňováním částic "černé hmoty" a antihmoty" v souvislosti s jevem "černé slunce", o kterém jsem již cca týden ze strany VG informována. Vzhledem k intenzitě " černého slunečního větru, a vzhledem k jeho dalším vlastnostem, lze tento vítr označit také jako "elektromagnetický kosmický vítr".

Pocítila jsem jeho náraz ve třech vlnách v intenzitě a prudkosti tak silné, že jsem se obávala, že mne roztrhnou. Nejsilnější byla první vlna. Po chvíli přišly za sebou po nejsilnější první vlně dvě další vlny. První z těchto dvou dalších vln byla o něco slabší než ta hlavní, druhá z těchto následujících vln byla o něco slabší než ta první.

 

 

 

5.9.2018

 

"Zviditelnění" blízkosti flotil Vysoké Galaxie u Země 20.12.2018 SEČ

Zatím nevím, jestli a do jaké míry zviditelnění bude zachytitelné "lidským okem". Lidé s postupnou sestavou aurického komplexu by toto zviditelnění měli vnímat, rozhodně bude zachytitelné některými přístroji. Postupně budou dodávány další informace.

 

  

 

30.4.2017

 

Vstup "Československé komety" do souhvězdí Herkules"

představuje transformační etapu jak na úrovni společenského vědomí, tak na úrovni dimenzionálního vzestupu. O této události je připravováno video.

 

 

9.3. 2017

 

Kometa Hojnost v hojnosti se "řítí" sluneční soustavou. Opustila dne 7. 3. krátce před půlnocí  SEČ zlatý pás Oortova oblaku a vplula do Kuiperova pásu.

V něm dokončila svoji chemickou definici. Kuiperův pás opustila dne 9. 3. kolem 02,30 hod SEČ (ráno).

     V Oortové oblaku a v Kuiperově pásu je jiný čas. V Ortově oblaku je čas "alfa-omega" vzniku sluneční soustavy. V Kuiperově pásu je čas "XZ", jinými slovy, "čas komprese Oortova oblaku", čili čas kompresní.

 

 

1.1.2017


Mluvčím Vysoké Galaxie pro Zemi se stal Eogus z Vysoké Panny.

Vystřídal tak Tindra-n z Vysokých Plejád.

 

 

 

 

31.12.2016

 

Stane se v roce 2017

 

 S úderem první sekundy roku 2017

- ruší se trestná karma Kanady, USA, Mexika a Japonska,

- ve slovanských zemích vstupují do výrazné aktivity jejich duchovní parlamenty,

- nastává čtyřleté období přestupu ze systému kvantových mechanismů do andělskolidského  systému,

  který nazývám „koberce dobra“ (bude vysvětleno na videu),

- zahajuje se tvorba prvního duchovního souhvězdí, čímž se opět výrazně limituje, až vylučuje, astrologická předpověď.

 

 

 

31.12. 2016

Vánoční  a novoroční dárek!

 

Kometa Hojnost v hojnosti

 

Na svou cestu se z Oortova oblaku vydá 7.3.2017 a přinese úlevu všem. Ponese v sobě informaci andělské i lidské duchovní vysoké podstaty. Po té, co se přiblíží ke Slunci a zrealizuje u něho svoji sluneční genezi, bude mít 8 výrazných trysek a v určené chvíli se kolem jejího základního chvostu vytvoří prstenec. Přinese nám látky a vibrace, které zemská hmota, zemská silová struktura a lidská těla potřebuji pro svoji další a vyšší formu existence. Bude zároveň znamením nového ekonomického systému.

Informaci přání univerzální lásky do ní můžete vkládat během videozáznamu, a to až do konce února roku 2017.

Kometa Hojnost v hojnosti ponese váš vibrační otisk, vaši vibrační fotografii, jestliže jste do ní vložili přání univerzální lásky. Tato fotografie bude viditelná ve hrubohmotné i jemnohmotné sluneční soustavě během letu komety a podle ní vás najdou odloučené blízké bytosti. Video Kometa Hojnost v hojnosti zde

 

 

22.12.2015

 

Nový rok 2016 začal z hlediska zásadní kvantitativní změny hmoty již 22.12.2015 jako první světelný rok, viz video Rok 2016 – první světelný rok, úvodní pohled. Podrobnější informace budou postupně dodávány.

 

 

3.5.2015

Akt Boží milosti - osvobození od negativních rolí

 Z Milosti Boží Kristus vyhlašuje odnětí negativních rolí těm, kteří se v nich nacházejí. Osvobození od negativních rolí bude postupně dáno každému, kdo se v negativní roli  v tomto matrixovém světě nachází.

 První fáze je realizována v těchto dnech.

Aktem Boží milosti ve dnech oslav vítězství dobra nad zlem -  ukončení druhé světové války, Kristus osvobozuje od negativních rolí příslušníky  Českého národa a národů či státních celků (např. USA), které se podílely na osvobození zemí od nacismu, nebo byly jeho obětí,  pokud se na jednotlivce vztahuje alespoň jedna z podmínek níže uvedených.

Od negativních rolí jsou osvobozováni ti,

-         v jejichž rodě někdo položil život pro Krista či pro Krista prožil život obětní,

-         v jejichž rodě položil někdo z lásky k vlasti život za vlast či z čistého úmyslu život za jiného člověka;

-         kteří ve svém nynějším životě projevili alespoň jednou milosrdenství z čistého soucitu,

-         kteří již litují a napravují alespoň jedno ze svých vážných provinění z pohnutky upřímné lítosti jako upřímné pokání,

-         za které k Trůnu Božímu dosáhla světelná zář modliteb, byť třeba vyslovených i adresně pouze jako za pachatele, aniž by  modlící se za ně znal jejich jméno či tvář.  

Vyhlášení osvobození od negativních rolí souvisí se změnou zodiakálních příběhů a drah planet a hvězd centrovaných úhlem  vytvořeným z paralelních světů a z matrixového světa.

 Příčiny a důsledky negativních rolí přesahují zákony karmy, která neovlivňuje paralelní světy a další dosud neznámé ko-existence a není jimi ovlivněna. Negativní role nejsou totéž jako provinění; byly kdysi těm a se souhlasem těch, kteří v těchto rolích působí,  z dosud tajených příčin přiděleny, i když se většinou odehrávají jako provinění, která mají pro pachatele karmický dopad. Ti, kteří v negativních rolích jsou, mohou totiž být přiváděni do situací, kdy negativní roli vykonávají i bez vědomí si důsledků svého jednání či činu či slov, a aniž by chtěli cokoliv negativně ovlivnit.

Ač by se mohlo jevit, že v duchovním světě je větším nebezpečím negace duchů než jejich neutralita ( v asociaci na politickou a psychologickou terminologii), je tomu naopak. Duchovní negace je totiž již projevenost (byť s hroznými či hrůznými důsledky), kterou lze řešit a skrze kterou se problémy v paralelních světech promítnutím do matrixového světa řeší. S jejími původci lze jednat jako s oponenty dobra. S neutrálními duchy tak nelze. Nejsou si vědomi ani dobra ani zla a chovají se tudíž mimo dualitu matrixu, a jelikož si nejsou vědomi dobra a jeho protipólu, jejich počínání může způsobovat vážné  nepředpokládané škody a představovat různá neodhadnutelná nebezpečí. Duchovní neutralita totiž např. nevylučuje, že by nezaútočili na Zemi.

 

 

Milost pro Adolfa Hitlera

Protože k Božímu Trůnu dosáhla vlna jasu modliteb za toho (i od mnohých na jeho příkaz umučených, vyvražděných, i od mnohých, kterým byli umučeni či zabiti jejich blízcí)  který v tomto světě v první polovině minulého století ve své negativní roli nasál akumulující se negativní energie, vydává Kristus milost osvobození od negativní role  bytosti, která tak strašlivě ovlivnila dějiny tohoto světa v minulém tisíciletí, Adolfu Hitlerovi.

 

 

© Ludmila Kozáčková 2010-2024