Láska Kristova

Je úchvatný plamen

do modra zbarvený

A celý svět i nebe i vesmír

V něm hoří – hoří – hoří

 

Božena Cibulková: Chvalozpěv lásky

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktuální události a děje

 

 

 

 

Možnost finančního příspěvku zde

 

 

Některá práva vyhrazena.

Podmínky pro šíření informací z této stránky zde

 

 

 

 

Tento web je v rekonstrukci za účelem podání základního přehledu informací v aktuálních a aktualizovaných souvislostech.

Z tohoto důvodu byly některé stránky z tohoto webu odstraněny.

 

 

Nové stránky a audia/videa:

 

Kanál AMEZDAS na youtube.com

 

Neochuzujme se o Lásku Boží - video 

Sibiřská hvězda, Niberická hvězda (tunguzská exploze), Kroměřížská hvězda - video 

Ego jako forma hmoty, úvod k přednáškám o ergonautice - video 

Pár slov o Agartě - video 

Mužský a ženský princip ve stromě života - video 

První informace o neviditelných planetách - video 

 

 

 

 

Aktuálně 15.9.2018 

Náraz vln "slunečního černého větru" dne 15.9.2018 kolem 02:00 SEČ

 

Elektromagnetická vlna "černého slunečního větru" dnes v noci (VG mi řekla, že to bylo dnes kolem 2:00 SEČ) udeřila do elektromagnetického pláště Země a tím i do elektromagnetického pláště lidí žijících na Zemi. To, co nazývám "černým slunečním větrem souvisí" s uvolňováním částic "černé hmoty" a antihmoty" v souvislosti s jevem "černé slunce", o kterém jsem již cca týden ze strany VG informována. Vzhledem k intenzitě " černého slunečního větru, a vzhledem k jeho dalším vlastnostem, lze tento vítr označit také jako "elektromagnetický kosmický vítr".

Pocítila jsem jeho náraz ve třech vlnách v intenzitě a prudkosti tak silné, že jsem se obávala, že mne roztrhnou. Nejsilnější byla první vlna. Po chvíli přišly za sebou po nejsilnější první vlně dvě další vlny. První z těchto dvou dalších vln byla o něco slabší než ta hlavní, druhá z těchto následujících vln byla o něco slabší než ta první.

 

 

 

5.9.2018

 

"Zviditelnění" blízkosti flotil Vysoké Galaxie u Země 20.12.2018 SEČ

Zatím nevím, jestli a do jaké míry zviditelnění bude zachytitelné "lidským okem". Lidé s postupnou sestavou aurického komplexu by toto zviditelnění měli vnímat, rozhodně bude zachytitelné některými přístroji. Postupně budou dodávány další informace.

 

  

 

30.4.2017

 

Vstup "Československé komety" do souhvězdí Herkules"

představuje transformační etapu jak na úrovni společenského vědomí, tak na úrovni dimenzionálního vzestupu. O této události je připravováno video.

 

 

9.3. 2017

 

Kometa Hojnost v hojnosti se "řítí" sluneční soustavou. Opustila dne 7. 3. krátce před půlnocí  SEČ zlatý pás Oortova oblaku a vplula do Kuiperova pásu.

V něm dokončila svoji chemickou definici. Kuiperův pás opustila dne 9. 3. kolem 02,30 hod SEČ (ráno).

     V Oortové oblaku a v Kuiperově pásu je jiný čas. V Ortově oblaku je čas "alfa-omega" vzniku sluneční soustavy. V Kuiperově pásu je čas "XZ", jinými slovy, "čas komprese Oortova oblaku", čili čas kompresní.

 

 

1.1.2017


Mluvčím Vysoké Galaxie pro Zemi se stal Eogus z Vysoké Panny.

Vystřídal tak Tindra-n z Vysokých Plejád.

 

 

 

 

31.12.2016

 

Stane se v roce 2017

 

 S úderem první sekundy roku 2017

- ruší se trestná karma Kanady, USA, Mexika a Japonska,

- ve slovanských zemích vstupují do výrazné aktivity jejich duchovní parlamenty,

- nastává čtyřleté období přestupu ze systému kvantových mechanismů do andělskolidského  systému,

  který nazývám „koberce dobra“ (bude vysvětleno na videu),

- zahajuje se tvorba prvního duchovního souhvězdí, čímž se opět výrazně limituje, až vylučuje, astrologická předpověď.

 

 

 

31.12. 2016

Vánoční  a novoroční dárek!

 

Kometa Hojnost v hojnosti

 

Na svou cestu se z Oortova oblaku vydá 7.3.2017 a přinese úlevu všem. Ponese v sobě informaci andělské i lidské duchovní vysoké podstaty. Po té, co se přiblíží ke Slunci a zrealizuje u něho svoji sluneční genezi, bude mít 8 výrazných trysek a v určené chvíli se kolem jejího základního chvostu vytvoří prstenec. Přinese nám látky a vibrace, které zemská hmota, zemská silová struktura a lidská těla potřebuji pro svoji další a vyšší formu existence. Bude zároveň znamením nového ekonomického systému.

Informaci přání univerzální lásky do ní můžete vkládat během videozáznamu, a to až do konce února roku 2017.

Kometa Hojnost v hojnosti ponese váš vibrační otisk, vaši vibrační fotografii, jestliže jste do ní vložili přání univerzální lásky. Tato fotografie bude viditelná ve hrubohmotné i jemnohmotné sluneční soustavě během letu komety a podle ní vás najdou odloučené blízké bytosti. Video Kometa Hojnost v hojnosti zde

 

 

22.12.2015

 

Nový rok 2016 začal z hlediska zásadní kvantitativní změny hmoty již 22.12.2015 jako první světelný rok, viz video Rok 2016 – první světelný rok, úvodní pohled. Podrobnější informace budou postupně dodávány.

 

 

3.5.2015

Akt Boží milosti - osvobození od negativních rolí

 Z Milosti Boží Kristus vyhlašuje odnětí negativních rolí těm, kteří se v nich nacházejí. Osvobození od negativních rolí bude postupně dáno každému, kdo se v negativní roli  v tomto matrixovém světě nachází.

 První fáze je realizována v těchto dnech.

Aktem Boží milosti ve dnech oslav vítězství dobra nad zlem -  ukončení druhé světové války, Kristus osvobozuje od negativních rolí příslušníky  Českého národa a národů či státních celků (např. USA), které se podílely na osvobození zemí od nacismu, nebo byly jeho obětí,  pokud se na jednotlivce vztahuje alespoň jedna z podmínek níže uvedených.

Od negativních rolí jsou osvobozováni ti,

-         v jejichž rodě někdo položil život pro Krista či pro Krista prožil život obětní,

-         v jejichž rodě položil někdo z lásky k vlasti život za vlast či z čistého úmyslu život za jiného člověka;

-         kteří ve svém nynějším životě projevili alespoň jednou milosrdenství z čistého soucitu,

-         kteří již litují a napravují alespoň jedno ze svých vážných provinění z pohnutky upřímné lítosti jako upřímné pokání,

-         za které k Trůnu Božímu dosáhla světelná zář modliteb, byť třeba vyslovených i adresně pouze jako za pachatele, aniž by  modlící se za ně znal jejich jméno či tvář.  

Vyhlášení osvobození od negativních rolí souvisí se změnou zodiakálních příběhů a drah planet a hvězd centrovaných úhlem  vytvořeným z paralelních světů a z matrixového světa.

 Příčiny a důsledky negativních rolí přesahují zákony karmy, která neovlivňuje paralelní světy a další dosud neznámé ko-existence a není jimi ovlivněna. Negativní role nejsou totéž jako provinění; byly kdysi těm a se souhlasem těch, kteří v těchto rolích působí,  z dosud tajených příčin přiděleny, i když se většinou odehrávají jako provinění, která mají pro pachatele karmický dopad. Ti, kteří v negativních rolích jsou, mohou totiž být přiváděni do situací, kdy negativní roli vykonávají i bez vědomí si důsledků svého jednání či činu či slov, a aniž by chtěli cokoliv negativně ovlivnit.

Ač by se mohlo jevit, že v duchovním světě je větším nebezpečím negace duchů než jejich neutralita ( v asociaci na politickou a psychologickou terminologii), je tomu naopak. Duchovní negace je totiž již projevenost (byť s hroznými či hrůznými důsledky), kterou lze řešit a skrze kterou se problémy v paralelních světech promítnutím do matrixového světa řeší. S jejími původci lze jednat jako s oponenty dobra. S neutrálními duchy tak nelze. Nejsou si vědomi ani dobra ani zla a chovají se tudíž mimo dualitu matrixu, a jelikož si nejsou vědomi dobra a jeho protipólu, jejich počínání může způsobovat vážné  nepředpokládané škody a představovat různá neodhadnutelná nebezpečí. Duchovní neutralita totiž např. nevylučuje, že by nezaútočili na Zemi.

 

 

Milost pro Adolfa Hitlera

Protože k Božímu Trůnu dosáhla vlna jasu modliteb za toho (i od mnohých na jeho příkaz umučených, vyvražděných, i od mnohých, kterým byli umučeni či zabiti jejich blízcí)  který v tomto světě v první polovině minulého století ve své negativní roli nasál akumulující se negativní energie, vydává Kristus milost osvobození od negativní role  bytosti, která tak strašlivě ovlivnila dějiny tohoto světa v minulém tisíciletí, Adolfu Hitlerovi.

Adolf Hitler jako bytost v negativní roli neprošel po své smrti (jak bylo ukázáno již Boženě Cibulkové) karmickou drahou, nýbrž byl postaven před Boží soud, který mu pokračování na Zemi vzhledem, jelikož se tak strašlivě provinil vůči člověku a protože na jeho příkaz bylo zneuctěno lidské tělo, povolil pouze v těle zvířete -v těle psa. 

V době vzpomínek na osvobození od hrůz nacistického běsnění, kdy po celou dobu působení v negativní roli nacistického vůdce, vědomí bytosti známé jako Adolf Hitler bylo a je bičováno výčitkami, pohrdáním, štítěním se, i nenávisti, které k němu směřují ze všech stran, jako blesk, který sebou přináší jas deště milosti návratu do lidství, se před tím, který je zavržen tímto světem, ukázala cesta.

 

3.3.

Upozorňujeme na aktualizovanou stránku Modemy léčivých radiací a na novou stránku AKG modemy (projekty Vysoké galaxie, andělů a archandělů.)

 

Modemy léčivých radiací jsou doporučeny k vyzkoušení těm, kteří se „těší zdravému rozumu“ a zároveň netonou v pochybách o jejich účinku. Více zde.

 

27.1.

Změny v chování magnetické střelky Země a zvýrazněná aktivita čtvrtého a pátého skupenství vody

Změny v projektech Vysoké Galaxie na webu Amezdas

Včera, tj 26.1., vzhledem k celkovým právě probíhajícím změnám (např. „řídnutí a smršťování - vystřelování magnetické střelky Země a aktivitou čtvrtého a pátého skupenství vody) ztratily platnost - účinnost staré radiace, kromě transformačních (označených v radiačních sestavách písmenem T), fotosyntetických, (v radiačních sestavách označených jako F) květinových (K) a růžových (R), a modulů aurického komplexu. Ale i ty již také brzy ztratí účinnost.
Všechny pomocné projekty Vysoké Galaxie, včetně Okna do vesmíru, budou postupně, dle možností, aktualizovány.
Začali jsme tvorbou jednotlivých modemů na stránce Léčivé radiace
http://www.amezdas.cz/leciva_radiace.html
Tvorba většiny jednotlivých modemů výše uvedené stránky by měla být dokončena do 7.2. 2015. Již k dnešnímu dni můžete na http://www.amezdas.cz/leciva_radiace.html použít tyto nové modemy (zelený čtverec s obrázkem růže nad ním): autismus, borelióza, centrální nervový systém, epilepsie, hlasivky, cholesterol, kosti, krev, krevní tlak, kyčle, ledviny, metabolismus, migréna, nervy, nezhoubné nádory, paměť, psychika, řeč, slezina, štítná žláza, únavový syndrom, záda, záněty, zrak, žlučník a žlučovody.

 

 

 


 

Stránky tohoto webu budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Některá práva vyhrazena, Ludmila Kozáčková, 2010-2018

Autor obrázku Mléčná dráha v grafice Amezdas: Frida Hansen, veřejná doména